Return to site

mbo-jongeren & motivatie

Door Leonie Drok

Iedereen die een studie volgt, weet dat dit niet altijd leuk is. Er zijn altijd wel onderwerpen die je niet interessant vindt, grote verslagen waar je tegenop ziet en ga zo maar door. Het is heel begrijpelijk dat jongeren daardoor gedemotiveerd kunnen raken. Ze hebben geen zin meer om bepaalde taken uit te voeren. Ze weten niet wat de gevolgen zijn als ze het niet doen of negeren deze gevolgen.

Wat gebeurt er met gedemotiveerde jongeren?

Vooral in het voortgezet onderwijs (vmbo) en in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo, 5.0% in 2014/2015) stoppen veel jongeren met hun opleiding. Dit doen zij omdat zij vooral denken aan hun situatie op dat moment. Ze vinden de opleiding op dat moment niet leuk en willen hier iets aan veranderen. Zij denken dat ze de ‘verkeerde keuze’ hebben gemaakt m.b.t. de opleiding, terwijl de werkelijke situatie wellicht anders is. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat zij in feite bepaalde aspecten van de opleiding niet interessant vinden, soms zijn dit zelfs landelijke vereisten waaraan iedere opleiding op dat niveau dient te voldoen. De enige oplossing die zij dan zien is stoppen met de opleiding. Op dit moment wordt er niet stilgestaan bij de gevolgen. Zij zien op dat moment niet in dat het belangrijk is om naar school te gaan en wat dit betekent voor hun toekomst. Jongeren willen bijvoorbeeld veel liever werken in plaats van leren.

Hoe worden jongeren gemotiveerd?

Tegenwoordig wordt veel gebruik gemaakt van het rolmodellen-effect: iemand gebruiken waar de jongeren tegen opkijken en die een inspirerende invloed kan hebben op de jongeren. Dit kan op verschillende manieren gedaan worden.

Allereerst kunnen jongeren die ervaring hebben met bijvoorbeeld het vervroegd verlaten van hun opleiding hun verhaal delen. Jongeren die van plan zijn te stoppen krijgen zo een beeld van wat de gevolgen kunnen zijn. Ze gaan dan ook nadenken over hun eigen situatie als zij hun opleiding beëindigen. Het zorgt ervoor dat de jongeren nog een keer extra gaan nadenken over hun keuze en ze misschien besluiten om toch niet te stoppen.

Veel jongeren stoppen omdat ze denken dat ze de verkeerde keuze hebben gemaakt. Wat voor deze jongeren van belang is, is dat ze voor het beginnen van een opleiding goed voorgelicht worden. Er kan bijvoorbeeld inzicht geboden worden in wat voor beroepen ze kunnen krijgen met de opleiding. Door verhalen van mensen die werken in het werkveld van hun opleiding te horen, krijgen ze te zien waar zij later mee te maken kunnen krijgen. Het is handig voor jongeren als zij horen wat mensen wel en niet leuk vinden aan hun baan.

Wees zelf een rolmodel! Wanneer je veel werkt met jongeren, is het goed om jezelf te gedragen zoals jij wil dat jongeren zich gedragen. Jongeren leren volwassen te worden doordat zij dit van hun rolmodel overnemen. Wanneer een volwassen rolmodel bijvoorbeeld een keuze moet maken, zullen de jongeren zien dat hier goed over nagedacht wordt. Zo zullen zij zelf ook beter keuzes leren maken. Daarnaast zien zij aan de rolmodellen dat je soms moet doorzetten in plaats van direct op te geven.

Door middel van rolmodellen kun je jongeren gemotiveerder krijgen. Wat vooral belangrijk is bij jongeren, is dat er verbinding met hen gemaakt wordt. Ze moeten goed geholpen worden en zij hebben soms anderen nodig om gemotiveerd te raken. Iedere jongere moet gestimuleerd worden om naar school te gaan en onderwijs te (blijven) volgen. Op zijn minst dienen zij een goed idee te hebben van de gevolgen van hun keuzes. 

Zonder relatie, geen prestatie!

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly