Return to site

Nieuw project; Money Stories

’’ Als je mijn torie kent, dan weet je wie ik ben.’’

Op straat is een “torie” een ander woord voor een persoonlijk verhaal. Een torie beschrijft de kruispunten in je leven. Welke belangrijke keuzes heb je gemaakt? Wat is je overkomen? Wat heeft je gemaakt tot wie je nu bent? Door om te gaan met anderen en te luisteren naar hun “torie” ga je de ander beter begrijpen en kom je te weten wie diegene is en wie hij of zij wíl zijn.

Young Society - TorieTellers

TorieTellers is een project van Young Society & De Kandidatenmarkt. Wij zijn een stichting die de kracht van peer-to-peer education uitvoert om jongeren voor te bereiden op hun toekomst d.m.v. trainingen, voorlichtingen en workshops.

Er komen thema’s aan bod die direct aansluiten op de leefwereld van jongeren zoals relaties, werk enzovoorts. Voor ieder thema wordt een voorlichting ontwikkeld die verzorgd wordt door twee trainers van Young Society en door één ervaringsdeskundige. Voor het thema ‘schulden en omgaan met geld’ is de interactieve voorlichting Money Stories ontwikkeld!


Money Stories

Money Stories is een interactieve voorlichting van twee lessen, elke klas die meedoet aan dit project krijgt twee keer een les van 1,5u.

Wij hebben ervaren dat meerdere scholen Money Stories graag gebruiken ter invulling van de burgerschapslessen/maatschappijleer omdat, het de jongeren helpt hun weg te vinden binnen de maatschappij.

Wie: Gegeven door twee trainers van Young Society en een ervaringsdeskundige.

Wat: Twee lessen van 1,5 uur aan dezelfde klas.

Waar: Op locatie van de school.

Kosten: Als kosten rekenen wij een vast bedrag van 50,- euro voor twee lessen ter vergoeding van de reiskosten van de trainers.

Money Stories inhoudelijk

Wat zijn schulden en hoe ontstaan ze? Wat is de waarde van geld? Wat voor een waarde heeft geld voor jongeren? Het kan een gevoelig onderwerp zijn. De praktijk leert dat het inzetten van een trainer in dezelfde leeftijdscategorie als de jongeren een positief leereffect heeft. Dit is precies de kracht van peer-to-peer education. Daarnaast wordt in het TorieTellers-project gebruik gemaakt van een ervaringsdeskundige. Het gaat hier om een jongere die ervaring heeft met het thema, de ervaringsdeskundige staat centraal tijdens de training en vertelt de jongeren zijn ‘torie’ over het onderwerp.

Op deze manier worden de jongeren op de hoogte gesteld van de financiële veranderingen die zij kunnen ondervinden gedurende hun ontwikkeling van jongere naar volwassene en daarbij leren ze omgaan met geld.

De interactieve voorlichting is aangepast op de leerwijze van de jongeren, de informatie wordt op een praktische manier overgebracht door onze trainers. Door de ervaringsdeskundige in te zetten (die haar/zijn “torie” vertelt) worden de geldproblemen wat realistischer gemaakt en voelt het niet meer als een ver-van-je-bed-show ook voor jongeren die geen financiële problemen ervaren. De gedachten van de jongeren zouden van ''Geldzaken? Daar hoef ik toch lang niet over na te denken?'' kunnen overschakelen naar een veel alertere gedachte. Het levert een preventief effect op, op het gebied van het voorkomen van geldproblemen bij jongeren. Ze zullen bewuster worden van de geldzaken die er, ook op hun leeftijd, spelen.

Door aan te sluiten op de belevingswereld van jongeren brengt Young Society een krachtige boodschap over: iedereen heeft zijn eigen “torie” en we nodigen de jongeren van harte uit om te blijven schrijven aan “hun verhaal”!

Wij als stichting vinden het belangrijk dat de jongeren bewuster worden van de rol van geld in onze samenleving. Met name hun eigen rol daarin en hopen dat wij ook uw studenten binnenkort voor mogen lichten wat betreft het thema ‘omgaan met geld’!

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly